Au scris despre cărțile sale:

Dumitru Micu, Nicolae Manolescu, Ov. S. Crohmălniceanu, Eugen Barbu, Rodica Chiriacescu, Mircea Popa, Adrian Marino, George Gană, Zaharia Sângeorzan, Petru Poantă, Wilhelm König, Tudor Dumitru Savu, Heinz Werner-Seger, V. Fanache, Mircea Pop, Constantin Cubleșan, Titu Popescu, Ion Lungu, Mihai Ungheanu.

Dumitru Micu, în România literară, nr. 31. 31.07.1969

„Iată un debut ieșit din comun, bătrânul Ardeal, țara în întregul ei, și-au găsit în Mircea Vaida un nou cântăreț, nou nu doar în ordine cronologică, ci, și în aceea mai subtilă, a sensibilității și a expresiei. Autorul Cenușii verzi stăpânește (...) un limbaj ce-l...

citește mai mult

Adrian Marino, în Tribuna, nr. 25, 26.11.1981

„Mircea Vaida oferă în (romanul Zile în cuibul păsării) o viziune realistă, neconvențională, nealterată de prejudecăți și de sentimente personale despre evoluția unei familii românești transilvane de mare suprafață socială (...) Personalitatea tutelară – Inocențiu...

citește mai mult

Mihai Ungheanu, Luceafărul, 6 august 1988

„Romanul Corinda înseamnă o recuperare a trecutului dintr-un punct de vedere foarte actual. Faptele vechi devin apropiate și pot fi atinse cu palma, pentru că este vorba de supraviețuitorii Corindeștilor (...) Marele personaj al romanului Corinda rămâne Transilvania...

citește mai mult

Zaharia Sângeorzan, în Cronica, nr, 35, 26.08.1988

„Admirabil e la Mircea Vaida sentimentul de continuitate, evocat, intuit, valorificat în viața personajelor (...) Mircea Vaida creează un univers epic de o mare identitate estetică și psihologică, debordând de fapte. Romanul Corinda este de fapt o superbă saga...

citește mai mult

Ion Lungu, România literară, 8.09.1988

„Citind recenta carte a lui Mircea Vaida te simți mereu îmbăiat în istorie, în frământările, problemele și nu în ultimul rând, în iluziile și fantasmele ei. Cu toate acestea Corinda nu este un roman istoric (...) Simpla înșirare a câtorva din personajele cărții ne...

citește mai mult

Petru Poantă, în Tribuna, nr. 42, 20.10.1988

„... face critică, se dedică o vreme studiilor de istorie literară, scrie romane, teatru (...) colaborează la o ediție Vinea; așadar o cuprindere totală a literaturii, care divulgă ambiția excepționalului, este ambiția animată de conștiința unei eredități „grele”,...

citește mai mult

Constantin Cubleșan, în Steaua

„E romanul peripețiilor dramatice ale unui corespondent de război. (Gândul ne duce numai decât la evocările lui Hemingway sau Ehrenburg) este romanul unui angajament de cunoaștere (...) Povestea aceasta urzită cu ițe din realitatea nemijlocită se desfășoară...

citește mai mult

Nevoia de istorie

Intitulat Corinda, ciclul romanesc al lui Mircea Vaida, apărut nu demult la editura Cartea Românească, adună, într-o desfășurare epică densă și orgolioasă de peste cinci sute de pagini, materia a cinci confesiuni diferite privind destinul unei vechi familii...

citește mai mult

Poezia Munților Apuseni

Vatra Veche, 03.01.2016 Descendent dintr-o familie cu vechi și trainice contribuții la istoria românilor, a românismului din Transilvania, mai exact din Munții Apuseni, în care familia Vaida deținea întinse proprietăți, dar și dând personalități politice de marcă,...

citește mai mult

Constantin Cubleșan, Stând în jilț

Gând Românesc, 12.2016 Descendent dintr-un ținut istoric al Munților Apuseni, Țara Zarandului, și dintr-o familie cu vechi atestări documentare în mișcarea de afirmare națională a românilor de pretutindeni, Mircea Vaida-Voevod s-a impus în literatură ca o conștiință...

citește mai mult

Gânduri din Jilțul Voevodal, Vatra veche, 12.2016

În acest decembrie al anului 2016, scriitorul Mircea Vaida-Voevod marchează cei 75 de ani prin publicarea unui nou volum de poezii, în care prezentul și trecutul vieții Domniei Sale coexistă metaforic, într-o ciudată premoniție, cu viitorul. Volumul de poeme al lui...

citește mai mult

Poeme heraldice

„Ca poet, el este aproape excepțional, scria Nicolae Marinescu în 1970 despre Cenușa verde, debutul cu poezie al criticului Mircea Vaida-Voevod. Petru Poantă vorbea și el despre „ambiția excepționalului” animată de „conștiința unei eredități «grele», care, în poezie...

citește mai mult

Mircea Vaida-Voevod – poezia senectuții

Retras într-un simbolic turn de fildeș în casa sa de la Făget,  Mircea Vaida-Voevod continuă să fie prezent în viața literară printr-o serie de volume de poezie și de restituire istorică. Cele mai importante ieșiri publice ale sale au fost cele legate de inițierea...

citește mai mult

POEZIA CREPUSCULARĂ

(Mircea Vaida-Voievod) Retras prea devreme din viața cotidiană a literelor actuale, Mircea Vaida-Voievod nu a încetat însă a scrie poezie, editând, cu anume ritmicitate, volume substanțiale, în elegante prezentări grafice, cum este și acesta din urmă: Praful de pe...

citește mai mult

Ion Todor în Alba Iulia Cultural, An V, nr.16, 2020.

Poezia lui Mircea Vaida –Voevod are acel farmec al unicităţii,superbie specifică doar marilor poeţi care trec prin timp şi curente literare fără ca acestea să le deturneze destinul. Liric ca toţi poeţii ardeleni, instrumentarul şi recuzita sa poetică,mai rafinată şi...

citește mai mult