„Mircea Vaida oferă în (romanul Zile în cuibul păsării) o viziune realistă, neconvențională, nealterată de prejudecăți și de sentimente personale despre evoluția unei familii românești transilvane de mare suprafață socială (…) Personalitatea tutelară – Inocențiu Corinda – figură abia romanțată este o foarte importantă personalitate politică transilvană, dinainte și de după Unire, a cărei viață Mircea Vaida o cunoaște evident bine, din interior și ca să spunem astfel „din familie”. Sociologia romanului este solidă, greu contestabilă, nutrită din bune documente. Uneori autorul pare să transcrie chiar acte autentice și de familie”.

(Adrian Marino, în Tribuna, nr. 25, 26.11.1981)