„E romanul peripețiilor dramatice ale unui corespondent de război. (Gândul ne duce numai decât la evocările lui Hemingway sau Ehrenburg) este romanul unui angajament de cunoaștere (…) Povestea aceasta urzită cu ițe din realitatea nemijlocită se desfășoară evenimențial în trei spații, diferite în aparență, dar la fel de învăluite în neguri: spațiul fostei Iugoslavii, spațiul ex-sovietic și cel românesc, pe care Mircea Vaida-Voevod ni-l zugrăvește ca pe un mare ospiciu de alienați mintali, în care al rându-i ocupă un loc în salonul cu numărul 7 (salonul 6 la Cehov, salonul 5 la Soljjenițân) din care nu poate ieși sau evada. (…) Oameni din Babilon al lui Mircea Vaida-Voevod e un roman aparte al unei epoci de restriște, din toate punctele de vedere ale istoriei contemporane: romanul unei autentice conștiințe de scriitor în veacul său.”

(Constantin Cubleșan, în Steaua)