„În monografia sa (unica de altfel în bibliografia critică dedicată poetului) Mircea Vaida consacră cel mai important capitol esteticii Țiganiadei (…) În anii din urmă remarcabilele studii ale lui Ion Gheție despre scrierile lingvistice, cercetările profesorului Pervain, monografia lui Mircea Vaida, studiul Ioanei Petrescu, dar mai ales sinteza datorată lui Ion Lungu vin să împlinească aceste goluri”.

(Rodica Chiriacescu, Ion Budai-Deleanu interpretat de…, Editura Eminescu, 1980)