Mitologii critice, Editura Cartea Românească, București, 1978;