Mircea Vaida-Voevod, Alexandru Vaida Voevod văzut de contemporani. Evocări aniversare și mărturii dspre unul dintre făuritorii Marii Uniri. Editura Risporint, Cluj-Napoca, 2018.