1 decembrie 1918 vol II , Ediție definitivă, Editura Risoprint Cluj-Napoca, 2018